دوشنبه, 1 ارديبهشت 1393 Email  Rss
         
عنوان : واحدهاي پستي استان تهران(منطقه 11 پستي)
توضيحات :             

رديف 

اسامي دفاتر

تلفن 

نشاني 

نوع خدمات 

ساعت كار

1

باجه مركزي

33993715

م امام خميني خ سعدي جنوبي ك پست

كليه خدمات پستي 

15-8

2

مقرفرستنده

33955208

م امام خميني خ سعدي جنوبي ك پست

كليه خدمات پستي

15-8

3

آبسردار

33121218

خ مجاهدين چهارراه آبسردار ك محسن آقا جانلو پ 256 

كليه خدمات پستي

15-8

4

ارشاد

33966023

م بهارستان خ دانشسرا خ كمال الملك 

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

5

اسلامبول

33116384

خ جمهوري چهارراه اسلامبول بازار كويتي ها پ397

كليه خدمات پستي

15-8

6

برنامه و بودجه

33119019

م بهارستان خ شريعتمدار رفيع خ دانشسرا پ10

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

7

بانك ملي

66965646-121

چهارراه اميراكرم ك اتفاق وارطان آركليان پ6

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

8

بانك ملت

63922455

خ پارك شهر خ بهشت خ خيام

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

9

بانك تجارت

33962121-115

م استقلال ك محمد رضا فخرائي پ 263

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

10

بانك مسكن

64573089

خ فردوسي شعبه بانك مسكن

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

11

بيمه

33913353

خ سعدي ك بيمه پ4

كليه خدمات پستي

15-8

12

بهارستان

33126208

خ مصطفي خميني نرسيده به سرچشمه پ 877 

كليه خدمات پستي

15-8

13

پارك شهر

55152200

پارك شهرخ امام خميني ساختمان باستان پ124

كليه خدمات پستي

15-8

14

پانزده خرداد

33110168

خ 15 خرداد روبروي بازار آهنگران پ391

كليه خدمات پستي

15-8

15

چهارسوق

55627036

بازار چهارسوق بزرگ  پ135

كليه خدمات پستي

15-8

16

دادگستري

33111857

چهارراه گلوبندك  ميدان 15 خرداد خ داور

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

15-8

17

دارايي

33967848

م ارگ خ صوراسرافيل خ ناصر خسرو

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

15-8

18

صفاري

33521313

خ 17 شهريور جنوبي خ مجيد حدادعادل پ5

كليه خدمات پستي

15-8

19

فروزش

55374440

وحدت اسلامي خ فروزش پ 193

كليه خدمات پستي

15-8

20

فياض بخش

77530746

خ براداران قاعدي نرسيده به چهارراه فخر آباد پ 30 

كليه خدمات پستي

15-8

21

وحدت

55630003

خ وحدت اسلامي روبروي آگاهي تهران بزرگ پ 191

كليه خدمات پستي

15-8

22

شوش

55331012

خ شوش شرقي پ 440

كليه خدمات پستي

15-8

23

مجلس

39932274

خ مجاهدين اسلام روبروي ساختمان مجلس

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

24

ثبت اسناد و املاك شمال شرق

88059621

يوسف آباد خ سيد جمال الدين اسد آبادي نرسيده به بزرگراه همت

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

25

ثبت اسناد و املاك جنوب

66409100

خ شيخ هادي نبش ك رجب بيگي پ 366

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

26

ثبت اسناد و املاك وليعصر

66409100

خ شيخ هادي نبش ك رجب بيگي پ 366

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان

27

شهرداري 

88593763

خ ايرانشهر روبروي سازمان حمل و نقل شهرداري معاونت فناوري اطلاعات

خدمات براساس نياز سازمان مربوطه 

هماهنگ با ساعت كار سازمان


بازگشت               چاپ چاپ

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.211