دوشنبه, 1 ارديبهشت 1393 Email  Rss
         
منطقه 13 پستیچاپ...

سمت  

شماره تماس

نمابر 

نشانی 

مدیرمنطقه 

66469240

66494932

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

66494932

معاون امورپستی 

66978164

66978164

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

66978167

معاون مالی اداری 

66469240

66494932

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

رئیس گروه برنامه ریزی 

  

66978164

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

رئیس حسابداری 

66960108

  

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

66486521

رئیس اداره پیشتاز 

66486522

  

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

رئیس اداره پستهای صادره 

66486523

  

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

رئیس اداره باجه ها  

66978164

  

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

رئیس اداره توزیع 

66404883

  

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

رئیس امور اداری 

66973399

  

کارگرجنوبی، چهارراه لشکر، ساختمان تجزیه ومبادلات 

مسئول دفتر 

66017966

  

خیابان آزادی، بین جیحون وآذربایجان 

66004060

مسئول دفتر 

44664275

  

شهرک اکباتان، فاز1 

مسئول دفتر  

48902080

  

جاده مخصوص کرج، خیابان ایران خودرو 

مسئول دفتر  

66409153

  

میدان پاستور، خ پاستورشرقی 

مسئول دفتر 

55700869

  

خ قزوین، دوراهی قپان، خ عبیدزاکانی 

مسئول دفتر 

55643214

  

انتهای جوادیه، ده متری یاری 

مسئول دفتر 

44506600

  

تهرانسر شرقی، بلوارنیلوفر 

44504454

مسئول دفتر 

66694877

  

مهرآباد جنوبی، خ امام محمدباقر 

مسئول دفتر  

66837032

  

خ رودکی، بین کمیل ومرتضوی 

مسئول دفتر 

66419588

  

میدان انقلاب، خ شهدای ژاندارمری، پلاک181 

مسئول دفتر  

55718855

  

خ ابوذر، داخل ساختمان شهرداری منطقه 17 

مسئول دفتر 

66839590

  

خ قصرالدشت، تقاطع دامپزشکی، خ ناصری 

مسئول دفتر  

55387555

  

خ مولوی، تقاطع خ ولی عصر 

مسئول دفتر 

66830535

  

خ مالک اشتر، بین جیحون وکارون 

66877768

مسئول دفتر  

55385090

  

میدان منیریه، خ شهید معیری 

مسئول دفتر 

66808866

  

بلوار65متری فتح (قدیم کرج)، بعدازشیرپاستوریزه 

مسئول دفتر  

66694004

  

داخل پایگاه هوایی مهرآباد 


کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.211