پنج‌شنبه, 28 فروردين 1393 Email  Rss
         
منطقه 17 پستیچاپ...

سمت  

شماره تماس

نمابر 

نشانی 

مدیرمنطقه 

33009212

33009212

نبرد جنوبی، خ کوثر 

33009817

معاون امور پستی 

33009811

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

معاون مالی اداری 

33009001

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

کارشناس مسئول امورپستی 

33009818

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

سرپرست اداره اموراداری 

33009222

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول دبیرخانه 

33009221

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول نقلیه 

33009222

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول کارپردازی 

  

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

رئیس اداره حسابداری 

33006833

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول انبار 

  

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول مخزن تمبر 

33009223

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

کارشناس رایانه  

33009165

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول حراست 

33009993

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

کارشناس آموزش 

33009222

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول کارگزینی 

33009994

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

رئیس اداره پیشتاز 

33009816

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

رئیس اداره تجزیه ومبادلات 

33718898

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

رئیس اداره توزیع 

33009815

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول واحد کدگذاری 

9-33009907 

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

رئیس اداره باجه ها  

33009812

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول واحد 193 

33009813

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

رئیس باجه مرکزی 

33026007

  

نبرد جنوبی، خ کوثر 

مسئول دفتر 

33356772

  

میدان شهدا، خ 17شهریور، چهارراه مسعود 

مسئول دفتر 

33146280

  

اتوبان بسیج،20متری افسریه، پ 78 

مسئول دفتر 

33794046

  

خ دماوند، خ منتظری، پ 137 

مسئول دفتر 

77436777

  

پیروزی، خ پرستار، پ 32 

مسئول دفتر 

33335833

  

پیروزی، م بروجردی، م محبی، پ141 

مسئول دفتر 

77419171

  

م امامت، خ شهید برادران تیموری، پ92 

مسئول دفتر 

77473978

  

سی متری نیروی هوایی، فلکه چهارگوش 

مسئول دفتر 

33713333

  

خ خاوران، مرکز مخابرات الغدیر 

مسئول دفتر 

33344750

  

خ پیروزی، خ محصل، پ140 

مسئول دفتر 

33718424

  

میدان آیت اله سعیدی 

مسئول دفتر 

33659080

  

خ خاوران، داخل شهرداری منطقه15 

بازرسی

              33009818              

  

 

مسئول دفتر 

33335033

  

م امام حسین، خ اقبال لاهوری، داخل چاپخانه دولتی 

مسئول دفتر 

7-33347001 

  

پیروزی، داخل ستاد کل نیروی هوایی 


کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.211