جمعه, 29 فروردين 1393 Email  Rss
         
منطقه 19 پستیچاپ...

سمت  

شماره تماس

نمابر 

نشانی 

مدیریت منطقه 

22611118-9  

22611118

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

معاون مالی واداری 

22606015

22611118

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

معاون امور پستی

22007999

22611118

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

واحد حراست 

22007366

22007366-22633523

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

اداره حسابداری 

22601884

22601884

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

اموراداری 

22616260

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

مسئول دفتر مدیریت 

22611118-9  

22611118

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

دبیرخانه 

  

22609098

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

آمارودرآمد 

22642525

22642525

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

کارگزینی 

22630714  

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

کامپیوتر 

22655555

-

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

بودجه  

22601884

22601884

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

نقلیه 

  

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

انبار 

  

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

کارپرداز 

22616260

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

جمعدارامین اموال 

22601884

22601884

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

مخزندار تمبر 

22630712

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

اشتراک تمبر 

22630712

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

نقش تمبر 

22630712

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

کارشناسی 

22602600

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

بازاریابی 

22007990

22007990

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

کدگذاری 

2-22009701 

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

اداره باجه ها  

22009199

22609098

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

باجه مرکزی 

-

-

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

اداره تجزیه ومبادلات 

22611114

  22633524

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

امانت خارجه  

-

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

واحد 193 

22606619

22606619

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

اداره پیشتاز 

22611114

  22630713

خ شریعتی، جنب پل آیت ا...صدر

اداره توزیع سرپرست اداره توزیع 

22633524

 

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

صندوقهای شخصی 

22611117

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

مطالبه نامه  

22611114

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

تلفنخانه  

4-22600091 

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

واحد ارتباط با مشتری

22619000

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا…صدر 

مسئول دفتر تجریش

22713498

  

م تجریش، نبش خ ولیعصر 

مسئول دفتر رستم آباد

22543077

  

خ شهید کلاهدوز، چهارراه دلبخواه 

مسئول دفتر نیاوران 

22280946

  

خ پاسداران، ابتدای خ اقدسیه 

مسئول دفترشهیداسماعیلی 

22609035

  

خ شریعتی، دوراهی قلهک 

توزیع امانات 

 22009628

  

 خ شریعتی، جنب پل آیت ا...صدر

مسئول دفتر قدس

22711300

  

تجریش، م قدس، جنب بیمارستان شهدا، داخل مخابرات 

مسئول دفتر الزهرا

88030363

  

ونک، دانشگاه الزهرا 

مسئول دفتر دربند

22713088

  

خ دریند، نرسیده به م دربند، نبش شهرداری 

مسئول دفتر ارتباط سیار 

7-81712016 

  

م ونک، خ ونک، نرسیده به اتوبان کردستان، برج مخابراتی همراه 

مسئول دفتر کانون کارشناسان

23852252

  

خ ظفر، نبش خ شهید فرید افشار، کانون کارشناسان رسمی 

مسئول دفتر چمران

20102999  

  

م نوبنیاد، خ گلزار، شهرک شهید چمران 

 بازرسی

22611115 

  

خ شریعتی، جنب پل آیت ا...صدر 

مسئول آژانس 

88790719

  

خ ولیعصر، نرسیده به ونک، شیرخوارگاه آمنه 

مسئول آژانس 

22053737

  

خ ولیعصر، روبروی پارک ملت، نبش صداقت، پ39 

مسئول آژانس 

22124487

  

سعادت آباد،کوی فراز، انتهای لادن غربی، مجتمع تجاری بوعلی، واحد13 

مسئول آژانس 

22255142

  

میرداماد، برج بیژن، طبقه اول 

مسئول آژانس 

22241444

  

م چیذر، م ندا، پاساژ ولیعصر 

22245454

مسئول آژانس 

22568382

  

چهارراه پاسداران، خ کلاهدوز، سه راه نشاط، پ236 

22558370

مسئول آژانس 

88771249

  

خ ولیعصر، بالاترازم ونک، کوچه صیرفی  


کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.211